ADVIES, SERVICE & CONTROLE

 
 

Reinigen en controle van uw bij mij gekochte sieraden

Uw sieraden worden door het dragen ervan, blootgesteld aan slijtage. Vooral bij de zetkasten van de steen in uw sieraad is het van groot belang om dit in de gaten te houden. Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor sluitingen en schakels van colliers, de sluiting van een broche of de stekers aan oorsieraden e.d.
Bij de aankoop van een sieraad uit mijn collectie geef ik aan al mijn klanten te kennen dat er de mogelijkheid bestaat om jaarlijks bij mij langs te komen om uw sieraad en de zettingen van de stenen door mij te laten controleren. Dit is noodzakelijk om u te laten weten hoe de stand van de zettingen ervoor staat en of de stenen nog steeds veilig gezet zijn. Door jaarlijks gebruik te maken van deze door mij aangeboden controleservice, kan ik u op tijd erop wijzen of een bepaald deel van uw sieraad aan vervanging toe is. Mocht dit het geval zijn, dan kunnen er kosten ontstaan. Ik zal u altijd van te voren of een exacte prijsopgave geven of ter plaatse een inschatting over de te verwachten kosten maken. Tijdens uw bezoek aan mijn atelier zal ik tevens uw steen weer volledig schoonmaken opdat hij weer helder fonkelt. Ook zal ik, indien u dit wenst, uw gouden en zilveren sieraad weer ietsje polijsten opdat ook daar weer de mooie oorspronkelijke glans te zien zal zijn.

Vergeet niet van deze belangrijke controleservice gebruik te maken! Binnen 12 maanden na uw aankoop blijft deze controle- c.q. schoonmaakservice voor u geheel kosteloos. Nadien zijn de kosten afhankelijk van de benodigde tijd om uw sieraad weer geheel schoon te maken en alle aspecten ervan te controleren.

Laat uw sieraden liefst niet door derden controleren. Ik ben de ontwerper en maker van uw sieraad en weet derhalve precies hoe het werkstuk is opgebouwd. Laat uw bij mij gekochte sieraden ook niet ergens anders op maat maken of andere werkzaamheden eraan verrichten. Ik kan daarna niet meer de kwaliteit ervan waarborgen.

Is er tussendoor iets onverwachts gebeurd, (val, stoot, etc.) en heeft u het gevoel om welke reden dan ook aan de stabiliteit van uw sieraad of aan de veilige zetting van uw steen te twijfelen, draag het dan even niet en aarzelt u niet om mij direct (liefst per e-mail) te contacteren opdat ik het kan controleren.

Heeft u andere vragen over uw sieraad? Neem ook dan graag hierover per e-mail contact met mij op. U krijgt altijd per omgaande een antwoord op uw vragen.

Belangrijke informatie:
Mijn controleservice is bedoeld om u inzicht te geven óf en zo ja in hoeverre er sprake is van slijtage van één of meerdere onderdelen van uw sieraad. Het is echter louter een momentopname. Door het dragen van een sieraad is dit, zoals elk ander gebruiksvoorwerp, ook aan acute situatie’s onderworpen. Denk hierbij aan een stoot, kras, val etc. Door dit soort situatie’s die elk moment kunnen optreden, kan er opnieuw (ook ná een controleservice) een reden ontstaan om wederom naar mij te komen om dit te laten beoordelen. Het is derhalve belangrijk dat u ook zélf uw sieraad regelmatig bekijkt en bij twijfel, tóch opnieuw weer contact met mij opneemt.

Een controleservice is derhalve nooit bedoeld als enige garantie voor de toekomst.

Om u zo efficiënt mogelijk te kunnen helpen en om het mogelijk te maken dat ik uw sieraden optimaal controleer en schoonmaak TERWIJL u er eventueel zelfs op kunt wachten, verzoek ik u dringend om mij minimaal 8-10 werkdagen alvorens langs te komen via e-mail te contacteren opdat wij een afspraak in kunnen plannen. U kunt hiertoe een e-mail naar onderstaand adres sturen. I.v.m. drukte is het helaas NIET mogelijk om controlebeurten op zaterdagen voor u uit te voeren. Ik verzoek u om begrip, dat ik mijn klanten die i.v.m. een servicebeurt langs willen komen, alléén na afspraak op woensdag t/m vrijdag in de middag tussen 13:00 uur en 17:00 uur kan ontvangen.

mail@hansdietze.com

Dank u !